Συμμετοχή της Nikolidakis Group ΑΕ & της Centro σε τρεις κλαδικές εκθέσεις

Στις 19-21 Νοεμβρίου η εταιρία συμμετείχε στην EXPO Hotel που διεξήχθει στο Π. Φάληρο, στις εγκαταστάσεις του Tae Kwon Do, θέλοντας να σηματοδοτήσει και στην Ελλάδα την δυνατότητα ανάληψης μεγάλων έργων στον ξενοδοχειακό κυρίως κλάδο.

Στη συνέχεια, για 5η φορά, έλαβε μέρος σε μία από τις πιο σημαντικές εκθέσεις στον κόσμο που αφορά σε Κτήρια και Δομικά Υλικά Big 5 Show 2016, που πραγματοποιήθηκε στις 21-24 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Dubai World Trade Centre στο Ντουμπάι.

Και τέλος, οι συμμετοχές μας για φέτος ολοκληρώθηκαν με τη παρουσία μας στη διεθνή έκθεση Woodtech Forum που πραγματοποιήθηκε στις 26-27 Νοεμβρίου, στην Αίγυπτο.

Όλες αυτές οι συμμετοχές συνέβαλλαν στην περαιτέρω εξέλιξη της εταιρίας, στην απόκτηση εμπειριών, τεχνογνωσίας και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη μας σε νέους τομείς και αγορές.