Η CENTRΟ γιορτάζει 50 χρόνια
και σας κάνει δώρο τις ηλεκτρικές συσκευές!


Φούρνος:
FRANKE Maris FMA 86 H XS

Eπαγωγική εστία:
FRANKE Smart FSM 654 I BK

Με κάθε αγορά κουζίνας άνω των 6.500€ σας κάνουμε δώρο ένα σετ φούρνου και επαγωγικής εστίας!

Η CENTRΟ γιορτάζει 50 χρόνια και σας κάνει δώρο τις ηλεκτρικές συσκευές!

Με κάθε αγορά κουζίνας άνω των 6.500€ σας κάνουμε δώρο ένα σετ φούρνου και επαγωγικής εστίας!

Φούρνος:
FRANKE Maris FMA 86 H XS

Eπαγωγική εστία:
FRANKE Smart FSM 654 I BK


Η NIKOLIDAKIS GROUPCENTRΟ γιορτάζει τα 50 χρόνια της και σας κάνει δώρο  ηλεκτρικές συσκευές!
Η εταιρεία με την επωνυμία «NIKOLIDAKIS GROUP ΑΕ», με το δ.τ. «NIKOLIDAKIS GROUP», η οποία εδρεύει στην Θήβα Βοιωτίας θέση Χαραιντίνι, με Α.Φ.Μ. 094419818, Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121907317000,  η CENTRO, με την ευκαιρία της 50ης επετείου από την ίδρυσή της και ανταποδίδοντας την αγάπη και την εμπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού, προσφέρει ένα σημαντικό και χρήσιμο δώρο. Η προωθητική αυτή ενέργεια αφορά ένα σετ φούρνου και εστίας και η λήψη του δώρου τελεί υπό τους παρακάτω όρους και κανόνες :

Περιγραφή της ενέργειας
Με κάθε αγορά επίπλων κουζίνας CENTRO αξίας άνω των 6.500€ σας κάνουμε δώρο ένα σετ φούρνου και εστίας FRANKE

Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας
Η Προωθητική Ενέργεια ισχύει από την 03/10/22 σε όλους τους επίσημους Συνεργάτες – Διανομείς CENTRO που συμμετέχουν σε αυτήν την ενέργεια (εφεξής καλούμενοι ως “Διανομέας (είς)”)

Προωθητικό – Δώρο
Φούρνος FRANKE Maris FMA 86 H XS
Εστία: FRANKE Smart FSM 654 I BK

Παραλαβή του δώρου
Το δώρο θα παραδοθεί μαζί με τα έπιπλα κουζίνας

Προσωπικά Δεδομένα
Οποιαδήποτε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων, που παρέχεται από τον Πελάτη κατά τη διάρκεια της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας θα τηρείται και θα χρησιμοποιείται από τον Υπεύθυνο της Προωθητικής Ενέργειας και τις εταιρείες που συνεργάζονται με αυτόν, τους προμηθευτές της και/ή εργολάβους, αποκλειστικά για τη διαχείριση της Προωθητικής Ενέργειας και άλλως σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του Υπεύθυνου της Προωθητικής Ενέργειας. Συμμετέχοντας στην Προωθητική Ενέργεια, ο Πελάτης συμφωνεί στη συλλογή και χρήση από τον Υπεύθυνο της Προωθητικής Ενέργειας, των προσωπικών του πληροφοριών/δεδομένων και αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και αποδεχτεί την Πολιτική Απορρήτου του Υπεύθυνου της Προωθητικής Ενέργειας

 

Λοιποί Κανόνες

 • Η προσφορά είναι διαθέσιμη στα επίσημα σημεία πώλησης CENTRO σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
 • Η προσφορά είναι σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του Προωθητικού Δώρου.
 • Η προσφορά ισχύει για τα συγκεκριμένα είδη του Προωθητικού Δώρου, όπως περιγράφονται παραπάνω.
 • Η δωρεάν διάθεση των παραπάνω ηλεκτρικών συσκευών γίνεται εφόσον η συνολική αγοραστική αξία των επίπλων κουζίνας είναι μεγαλύτερη από 6.500€ (συμπ ΦΠΑ). H αξία αφορά σε προϊόντα CENTRO – NIKOLIDAKIS GROUP. Δεν συνυπολογίζονται προϊόντα τα οποία δεν παράγει ή εμπορεύεται η NIKOLIDAKIS GROUP. Απευθυνθείτε στο κατάστημα για περισσότερες λεπτομέρειες.
 • Η προσφορά αυτή δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προωθητικές ενέργειες -εκπτωτικές περίοδοι. Η NIKOLIDAKIS GROUP Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει είδη από την προσφορά, καθώς και να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς ανά πάσα στιγμή, χωρίς πάντως να θίγονται οι παραγγελίες που ήδη έγιναν υπό το καθεστώς της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας
 • Το κόστος παράδοσης και τοποθέτησης δεν συνυπολογίζεται στην αξία των επίπλων κουζίνας προκειμένου να ισχύσει η προσφορά του δώρου.
 • Για τις παραγγελίες επίπλων κουζίνας CENTRO, ακόμη και αν υπερβαίνουν την αξία των 6.500 ευρώ, που έγιναν πριν την  έναρξη ισχύος της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, δεν θα διατίθεται το ως άνω Προωθητικό Δώρο.
 • Σε περίπτωση αλλαγής ή επιστροφής του δώρου, δεν γίνεται πίστωση του ποσού της αξίας του σετ
 • Σε περίπτωση ελαττώματος ή βλάβης των ηλεκτρικών συσκευών ισχύει ότι καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή
 • Αυτή η προσφορά είναι μη μεταβιβάσιμη και δεν πρέπει να πωλείται σε ιστότοπους δημοπρασιών για κέρδη.
 • Γενικά : Ο Υπεύθυνος της Προωθητικής Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, επεκτείνει, αναστέλλει ή ακυρώνει την προωθητική Ενέργεια, οποτεδήποτε , για οποιοδήποτε λόγο που καθιστά τη συνέχιση της Προωθητικής Ενέργειας αδύνατη, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και κανόνες, χωρίς να θίγονται οι παραγγελίες που έγιναν πριν την τροποποίηση, επέκταση, αναστολή ή ακύρωση της Προωθητικής Ενέργειας.

 

Η Προωθητική Ενέργεια υπόκειται στη διαθεσιμότητα αποθεμάτων του Δώρου. Το Δώρο είναι μη μεταβιβάσιμο και δε θα προσφέρονται μετρητά ή άλλες εναλλακτικές, αντί του Δώρου για την Προωθητική Ενέργεια.

Ο Υπεύθυνος της Προωθητικής Ενέργειας, πλην της περιπτώσεως δόλου, δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, βλάβη ή έξοδα υποστεί οποιοσδήποτε Πελάτης, ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια.

Η μη άσκηση από μέρους του Υπεύθυνου της Προωθητικής Ενέργειας οποιουδήποτε από τα δικαιώματά του σε οποιοδήποτε στάδιο, δε συνιστά παραίτηση από τα δικαιώματά του αυτά.

Σε περίπτωση διαφωνιών η απόφαση του Υπεύθυνου της Προωθητικής Ενέργειας είναι τελική.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την εφαρμογή της παρούσης  Προωθητικής Ενέργειας και των όρων και κανόνων της θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και τα Δικαστήρια των Αθηνών θα είναι αποκλειστικά αρμόδια, για την επίλυσή της.


Η NIKOLIDAKIS GROUPCENTRΟ γιορτάζει τα 50 χρόνια της και σας κάνει δώρο  ηλεκτρικές συσκευές!
Η εταιρεία με την επωνυμία «NIKOLIDAKIS GROUP ΑΕ», με το δ.τ. «NIKOLIDAKIS GROUP», η οποία εδρεύει στην Θήβα Βοιωτίας θέση Χαραιντίνι, με Α.Φ.Μ. 094419818, Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121907317000,  η CENTRO, με την ευκαιρία της 50ης επετείου από την ίδρυσή της και ανταποδίδοντας την αγάπη και την εμπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού, προσφέρει ένα σημαντικό και χρήσιμο δώρο. Η προωθητική αυτή ενέργεια αφορά ένα σετ φούρνου και εστίας και η λήψη του δώρου τελεί υπό τους παρακάτω όρους και κανόνες :

Περιγραφή της ενέργειας
Με κάθε αγορά επίπλων κουζίνας CENTRO αξίας άνω των 6.500€ σας κάνουμε δώρο ένα σετ φούρνου και εστίας FRANKE

Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας
Η Προωθητική Ενέργεια ισχύει από την 03/10/22 σε όλους τους επίσημους Συνεργάτες – Διανομείς CENTRO που συμμετέχουν σε αυτήν την ενέργεια (εφεξής καλούμενοι ως “Διανομέας (είς)”)

Προωθητικό – Δώρο
Φούρνος FRANKE Maris FMA 86 H XS
Εστία: FRANKE Smart FSM 654 I BK

Παραλαβή του δώρου
Το δώρο θα παραδοθεί μαζί με τα έπιπλα κουζίνας

Προσωπικά Δεδομένα
Οποιαδήποτε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων, που παρέχεται από τον Πελάτη κατά τη διάρκεια της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας θα τηρείται και θα χρησιμοποιείται από τον Υπεύθυνο της Προωθητικής Ενέργειας και τις εταιρείες που συνεργάζονται με αυτόν, τους προμηθευτές της και/ή εργολάβους, αποκλειστικά για τη διαχείριση της Προωθητικής Ενέργειας και άλλως σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του Υπεύθυνου της Προωθητικής Ενέργειας. Συμμετέχοντας στην Προωθητική Ενέργεια, ο Πελάτης συμφωνεί στη συλλογή και χρήση από τον Υπεύθυνο της Προωθητικής Ενέργειας, των προσωπικών του πληροφοριών/δεδομένων και αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και αποδεχτεί την Πολιτική Απορρήτου του Υπεύθυνου της Προωθητικής Ενέργειας

 

Λοιποί Κανόνες

 • Η προσφορά είναι διαθέσιμη στα επίσημα σημεία πώλησης CENTRO σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
 • Η προσφορά είναι σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του Προωθητικού Δώρου.
 • Η προσφορά ισχύει για τα συγκεκριμένα είδη του Προωθητικού Δώρου, όπως περιγράφονται παραπάνω. Μπορείτε να δείτε τα είδη εδώ (…τα link από την FRANKE)
 • Η δωρεάν διάθεση των παραπάνω ηλεκτρικών συσκευών γίνεται εφόσον η συνολική αγοραστική αξία των επίπλων κουζίνας είναι μεγαλύτερη από 6.500€ (συμπ ΦΠΑ). H αξία αφορά σε προϊόντα CENTRO – NIKOLIDAKIS GROUP. Δεν συνυπολογίζονται προϊόντα τα οποία δεν παράγει ή εμπορεύεται η NIKOLIDAKIS GROUP. Απευθυνθείτε στο κατάστημα για περισσότερες λεπτομέρειες.
 • Η προσφορά αυτή δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προωθητικές ενέργειες -εκπτωτικές περίοδοι. Η NIKOLIDAKIS GROUP Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει είδη από την προσφορά, καθώς και να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς ανά πάσα στιγμή, χωρίς πάντως να θίγονται οι παραγγελίες που ήδη έγιναν υπό το καθεστώς της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας
 • Το κόστος παράδοσης και τοποθέτησης δεν συνυπολογίζεται στην αξία των επίπλων κουζίνας προκειμένου να ισχύσει η προσφορά του δώρου.
 • Για τις παραγγελίες επίπλων κουζίνας CENTRO, ακόμη και αν υπερβαίνουν την αξία των 6.500 ευρώ, που έγιναν πριν την  έναρξη ισχύος της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, δεν θα διατίθεται το ως άνω Προωθητικό Δώρο.
 • Σε περίπτωση αλλαγής ή επιστροφής του δώρου, δεν γίνεται πίστωση του ποσού της αξίας του σετ
 • Σε περίπτωση ελαττώματος ή βλάβης των ηλεκτρικών συσκευών ισχύει ότι καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή
 • Αυτή η προσφορά είναι μη μεταβιβάσιμη και δεν πρέπει να πωλείται σε ιστότοπους δημοπρασιών για κέρδη.
 • Γενικά : Ο Υπεύθυνος της Προωθητικής Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, επεκτείνει, αναστέλλει ή ακυρώνει την προωθητική Ενέργεια, οποτεδήποτε , για οποιοδήποτε λόγο που καθιστά τη συνέχιση της Προωθητικής Ενέργειας αδύνατη, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και κανόνες, χωρίς να θίγονται οι παραγγελίες που έγιναν πριν την τροποποίηση, επέκταση, αναστολή ή ακύρωση της Προωθητικής Ενέργειας.

 

Η Προωθητική Ενέργεια υπόκειται στη διαθεσιμότητα αποθεμάτων του Δώρου. Το Δώρο είναι μη μεταβιβάσιμο και δε θα προσφέρονται μετρητά ή άλλες εναλλακτικές, αντί του Δώρου για την Προωθητική Ενέργεια.

Ο Υπεύθυνος της Προωθητικής Ενέργειας, πλην της περιπτώσεως δόλου, δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, βλάβη ή έξοδα υποστεί οποιοσδήποτε Πελάτης, ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια.

Η μη άσκηση από μέρους του Υπεύθυνου της Προωθητικής Ενέργειας οποιουδήποτε από τα δικαιώματά του σε οποιοδήποτε στάδιο, δε συνιστά παραίτηση από τα δικαιώματά του αυτά.

Σε περίπτωση διαφωνιών η απόφαση του Υπεύθυνου της Προωθητικής Ενέργειας είναι τελική.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την εφαρμογή της παρούσης  Προωθητικής Ενέργειας και των όρων και κανόνων της θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και τα Δικαστήρια των Αθηνών θα είναι αποκλειστικά αρμόδια, για την επίλυσή της.