Μεγάλη κλήρωση από την Centro

Η Centro στήνει το σκηνικό στο Φεστιβάλ γεύσεων του Αθηνοράματος
4, 5 & 6 Μαΐου στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.

Κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ η Centro δίνει την δυνατότητα αποκλειστικά στους επισκέπτες της εκδήλωσης να κερδίσουν ένα μπουφέ αξίας 600€!
Αναζητήστε το κουπόνι συμμετοχής της Centro στην είσοδο του Φεστιβάλ και πάρτε μέρος στον διαγωνισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ, επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.  www.elladagiortigefseis.gr

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση στο Φεστιβάλ “Ελλάδα, Γιορτή, Γεύσεις”

 

1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να ρίξουν το δελτίο συμμετοχής που θα παραλάβουν κατά την είσοδο τους στο Φεστιβάλ, ρίχνοντας το στην κάλπη κατά την προσέλευση ή την έξοδο τους από το χώρο εκδήλωσης.
Σημειώνεται ότι επιτρέπεται μία συμμετοχή ανά χρήστη. Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.
2. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 8.00πμ της 4ης Μαΐου 2018 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 12.00πμ της 6ης Μαΐου 2018. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στο https://www.facebook.com/notes/cent… (περαιτέρω ‘διαδικτυακός τόπος’).
3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 4 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι κατοικούν στην Ελλάδα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ανηλίκων στο διαγωνισμό.
4. Εξαίρεση Διαγωνιζομένων: Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και (β) Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
5. Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι τo εξής: Ένας μπουφές σε σκούρο κόκκινο χρώμα, διάστασης 180 x 72 x 45cm(μήκος x ύψος x βάθος). Ο μπουφές αποτελείται από 2 κουτιά ανοιγόμενα με πόρτα 72 x 60, ένα κουτί με ανοιγόμενη πόρτα 60 x 60cm και ένα συρτάρι 12 x 60cm, με θερμοδομημένη όψη με νερά ξύλου. Όλες οι πόρτες διαθέτουν μηχανισμό ανοίγματος push-pull. Τα Δώρα είναι προσωπικά και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά προϊόντα που εμπορεύεται ο Διοργανωτής.
6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: Ο νικητής των δώρων θα αναδειχθεί βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, 7 Μαΐου. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις συμμετοχές, από τις οποίες θα αναδειχθεί ο νικητής. Θα προηγηθεί προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή στις 7 Μαΐου.  Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος ο νικητής που θα κληρωθεί, θα χάσει το δικαίωμά του επί των Δώρων και θα πραγματοποιηθεί επανάληψη της κλήρωσης στην υπάρχουσα λίστα συμμετοχών, ώστε να προκύψει νέος νικητής. Σε αυτήν την περίπτωση θα δοθεί παράταση στην ανακοίνωση του νικητή. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται για τις εξελίξεις του διαγωνισμού, με σχετικά post που θα δημοσιεύονται στο χρονολόγιο της σελίδας της εταιρείας στο Facebook.
7. Ενημέρωση για την Παραλαβή των Δώρων: Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει άμεσα με τον νικητή είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω email, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση των δώρων σε αυτόν. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί των σχετικών Δώρων, και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει τα Δώρα κατά την κρίση του. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους όρους και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ενημερωθεί για την ημερομηνία παραλαβής του δώρου από τον Διοργανωτή, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας.
8. Άρνηση αποδοχής των Δώρων: Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί τα Δώρα του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτών, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί των Δώρων, και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει κατά την κρίση του τα δώρα.
9. Ευθύνη: Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει το κόστος μεταφοράς, εντός Ελλάδας και Κύπρου .
10. Πληροφορίες: Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στον διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/centro.home.furnitures/ μέσω Facebook Message ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας 2262081440.
11. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ, επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο. www.elladagiortigefseis.gr